Forskjellen mellom HashMap og HashTable

Nøkkelforskjell : I datavitenskap har en hashTable eller hashMap en datastruktur som kobler nøkler (navn) med verdier (attributter). I Java er det noen viktige forskjeller mellom de to som: HashTable er synkronisert og HashMap er usynkronisert. En HashTable tillater ikke null nøkler. En HashMap tillater imidlertid en null null-tast og et hvilket som helst antall nullverdier.

HashMap og hashTable er datastrukturer som er deler av Java-samlingen. De bruker nøkkelverdier for å lagre objekter. De deler begge noen likheter, som både implementer java.util.Map-grensesnitt og begge arbeider med prinsippet om hashing. Men når vi refererer til dem i sammenheng med Java-programmeringsspråket, er det mange forskjeller mellom de to.

En hashTable brukes til å lagre og hente en verdi ved hjelp av en tast. For dette formålet må nøkkelen være unik. Tabellen som brukes til å lagre nøkkel- og verdiparene, kalles et hashbord. Et hasjbord dannes ved å bruke en algoritme som har taster nøklene. Denne hash-funksjonen brukes til å tilordne tall til inngangsdataene, og deretter lagres dataene som arrayindeksen som tilsvarer det beregnede eller evaluerte nummer.

Som en hashTable fungerer en hashMap også på de samme prinsippene for hashing. Det kan betraktes som en hash-tabellbasert implementering av kartgrensesnittet. Det er imidlertid forskjellig fra hashTable på få punkter. HashMap er usynkronisert, mens hashTable er synkronisert. Synkronisering betyr at ved en partikkeltid er det kun en tråd som kan endre bordet. For å utføre en oppdateringsoperasjon på hashTable må man derfor oppnå en lås på bordet. For den aktuelle tiden må de andre trådene vente. Etter opplåsingen kan de andre trådene fortsette og arbeide på bordet. En annen stor forskjell mellom de to er at hashTable ikke tillater null null. HashMap tillater imidlertid en null null-nøkkel og et hvilket som helst antall nullverdier.

Sammenligning mellom HashMap og HashTable:

HashMap

hashtabellen

synkronisering

Det er ikke synkronisert

Den er synkronisert (trådsikker)

Nullverdier

Det tillater nullverdier som nøkkel og verdi

Det tillater ikke nulls

Introduksjon i Java

Java versjon 1.2

Første versjon av Java Development Kit

Opptreden

Forholdsvis bedre

Relativt dårlig

Strekker

Det strekker seg AbstractMap klasse

Det utvider ordboksklassen som er ganske gammel

Iterasjon av nøkler

Iterator brukes til iterering av nøklene

Opptaksgrensesnitt brukes til iterering av nøkler

applikasjoner

Bedre for ikke-gjengede applikasjoner

Generelt, trygt for multithreaded applikasjoner

serialisering

Ikke serialisert

serialisert

Alternativ

Man kan bruke samtidig hashMap for multi-thread miljø

Ingen slik alternativ

Anbefalt

Relaterte Artikler

 • populære sammenligninger: Forskjellen mellom bureaukrati og autokrati

  Forskjellen mellom bureaukrati og autokrati

  Hovedforskjell : Byråkrati er en form for regjering bestående av tjenestemenn og administratorer som jobber for regjeringen. Autokrati er en form for regjering hvor all den høyeste makt ligger i en persons hender. Autokrati er en form for regjering hvor en enkelt person kontrollerer alle statens saker. D
 • populære sammenligninger: Forskjell mellom kjedsomhet og apati

  Forskjell mellom kjedsomhet og apati

  Nøkkelforskjell: Substantiv kjedsomhet og apati er ordene som gjenspeiler disinterest i enhver aktivitet. Noen ganger er de synonymer av hverandre; men kjedsomhet er en følelsesmessig tilstand når en person ikke er interessert på grunn av regelmessig åpenbaring eller behandling. Apati er mangel på interesse for det som andre finner å flytte eller spenne. Folk
 • populære sammenligninger: Forskjellen mellom Rajya Sabha, Vidhan Sabha og Lok Sabha

  Forskjellen mellom Rajya Sabha, Vidhan Sabha og Lok Sabha

  Hovedforskjell: Rajya Sabha, Vidhan Sabha og Lok Sabha er ulike former for lovgivninger i det indiske regjeringens system. Rajya Sabha er det øverste huset til parlamentet i India. Lok Sabha, derimot, er det nedre huset til parlamentet i India. Vidhan Sabha er det eneste huset til statlig lovgiver i tilfelle en unicameral legislature, eller det lavere huset til statlig lovgiver i tilfelle av en bicameral legislature.
 • populære sammenligninger: Forskjell mellom lidenskap og lyst

  Forskjell mellom lidenskap og lyst

  Nøkkelforskjell: Passion er en følelse av intense følelser. Disse sterke følelsene kan være om en person eller en ting, mens lyst kan defineres som et lidenskapelig begjær eller begjær som først og fremst fokuserer på å glede seg selv. Både lidenskap og lyst håndterer de sterke følelsene. Passion har
 • populære sammenligninger: Forskjell mellom myter og folkeslag

  Forskjell mellom myter og folkeslag

  Nøkkelforskjeller: Myter er historier som brukes til å forklare en praksis, tro eller et naturlig fenomen ved hjelp av ferdige tegn. Folkesagnene er forsiktighetshistorier som har blitt sendt ned muntlig fra generasjon til generasjon. Myter og folkesagn er historier som vi ofte har hørt som barn, men for oss var disse sengetidshistorier, og vi visste ikke om de var samme sjanger eller forskjellige. M
 • populære sammenligninger: Forskjell mellom leppestift og leppebalm

  Forskjell mellom leppestift og leppebalm

  Hovedforskjell: Leppestift og Lip balm er to forskjellige produkter som påføres / bæres på lepper. Lippestift er i utgangspunktet et kosmetisk produkt som kvinner bruker eller bruker som beskyttelse mot lepper. På den annen side brukes leppebalsam vanligvis av mennesker for å få lindring fra tørre eller hakkede lepper, vinklet cheilitt, stomatitt eller forkjølelsessår. Lipstick
 • populære sammenligninger: Forskjellen mellom overflatevann og grunnvann

  Forskjellen mellom overflatevann og grunnvann

  Hovedforskjell: Overflatevann er vannet som finnes på jordens overflate, som innsjøer, dammer, hav, etc. Jordvann er vann som har blitt suget og lagret i bakken. Overflate og grunnvann er to ressurser der vi mottar vann for våre formål som drikking, vasking, matlaging osv. Før dette vannet når husholdningsvann, filtrerer kommunene dette vannet grundig for å eliminere forurensninger. Overf
 • populære sammenligninger: Forskjellen mellom .net og .com

  Forskjellen mellom .net og .com

  Hovedforskjell: .net er et derivat av nettverk, opprinnelig beregnet for organisasjoner som er involvert i nettverksteknologi. Mens .com, avledet fra kommersielt, var opprinnelig beregnet for domener registrert av kommersielle organisasjoner. .net og .com er generisk toppdomæne domene (gTLD) som brukes i Domain Name System på Internett.
 • populære sammenligninger: Forskjellen mellom taoismen og zen

  Forskjellen mellom taoismen og zen

  Hovedforskjell : Hovedforskjellen mellom de to begrepene er at taoismen er en religion og filosofi, mens Zen er en metode eller vei for å oppnå buddhismen. Selv om de begge stammer fra Kina, og taoismen har påvirket Zen-banen, er de helt forskjellige i deres teknikk og hensikt å oppnå banen for deres mål. Taoi

Redaksjonens

Forskjell mellom gull og albatross

Hovedforskjell: Meier tilhører Laridae-familien i Animalia Kingdom. De er assosiert med å ha tunge legemer, lange vinger, moderat lange nakke og lange ben med fulle sengetøy. Albatrosser er en av de største flygende fuglene som eksisterer i dag. De tilhører Procellariiformes-ordren og Diomedeidae-familien. Alb